You are currently viewing കോവിഡ് രോഗികളായ കുടുംബങ്ങൾക്കും ,പണി ഇല്ലാത്തത് മൂലം  കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബംഗങ്ങൾക്കും,  ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായി..

കോവിഡ് രോഗികളായ കുടുംബങ്ങൾക്കും ,പണി ഇല്ലാത്തത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബംഗങ്ങൾക്കും, ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനായി..